Logo trang

Khoá huấn luyện Quản Lý Cấp Trung

#MasterYourSelf

Chương trình đào tạo đặc biệt được xây dựng độc quyền tại Coachpro.vn bởi Nhà Huấn Luyện Doanh Nghiệp  Coach Emily Nguyễn Thị Thu Hiền 

Tại sao nên chọn #Masteryourself cho đội ngũ quản lý Cấp Trung trong doanh nghiệp của bạn ?

Giúp đội ngũ quản lý các mối quan hệ trong công việc

Nâng cao khả năng lập và triển khai kế hoạch

Bản lĩnh hơn trong giao tiếp với đồng nghiệp

Gắn kết đội ngũ và bí quyết giữ khách hàng

“ Hơn hết là mình cảm nhận được sự thay đổi trong suy nghĩ. Trước tiên mình sẽ nghĩ vấn đề ở mình đầu tiên thay vì đỗ lỗi cho người khác “
Ms. Quynh Yoga
Little Pine Dalat
“ Khi giao tiếp với đồng nghiệp, cấp dưới cũng có sự cân nhắc hơn, nói những từ ngữ mang tính tích cực ( Thay vì các từ tiêu cực mang tính áp đặt ) "
Mr. Vinh
Ho Phuong Coffee

#Phần 1 : Mối quan hệ

“ Hơn hết là mình cảm nhận được sự thay đổi trong suy nghĩ. Trước tiên mình sẽ nghĩ vấn đề ở mình đầu tiên thay vì đỗ lỗi cho người khác “
Ms. Quynh Yoga
Little Pine Dalat
“ Khi giao tiếp với đồng nghiệp, cấp dưới cũng có sự cân nhắc hơn, nói những từ ngữ mang tính tích cực ( Thay vì các từ tiêu cực mang tính áp đặt ) "
Mr. Vinh
Ho Phuong Coffee

#Phần 2: Bản lĩnh Manager

“ Hơn hết là mình cảm nhận được sự thay đổi trong suy nghĩ. Trước tiên mình sẽ nghĩ vấn đề ở mình đầu tiên thay vì đỗ lỗi cho người khác “
Ms. Quynh Yoga
Little Pine Dalat
“ Khi giao tiếp với đồng nghiệp, cấp dưới cũng có sự cân nhắc hơn, nói những từ ngữ mang tính tích cực ( Thay vì các từ tiêu cực mang tính áp đặt ) "
Mr. Vinh
Ho Phuong Coffee

#Phần 3: Thiết lập mục tiêu & lập kế hoạch

“ Hơn hết là mình cảm nhận được sự thay đổi trong suy nghĩ. Trước tiên mình sẽ nghĩ vấn đề ở mình đầu tiên thay vì đỗ lỗi cho người khác “
Ms. Quynh Yoga
Little Pine Dalat
“ Khi giao tiếp với đồng nghiệp, cấp dưới cũng có sự cân nhắc hơn, nói những từ ngữ mang tính tích cực ( Thay vì các từ tiêu cực mang tính áp đặt ) "
Mr. Vinh
Ho Phuong Coffee

#Phần 4: Phát triển nhân tài

Khách hàng của Coachpro.vn

#MASTERYOURSELF

#8 học phần trong khoá huấn luyện thực chiến dành cho quản lý cấp trung

Cảm nhận khách hàng

Cùng lắng nghe khách hàng nói gì về Coachpro.vn

Hotline: 090 12345 44

Logo trang

Địa chỉ: Phòng 1.4, Nhà văn hóa lao động - số 01 Trần Quốc Toản, phường 10, TP. Đà Lạt

Email: ld.nguyenthithuhien@gmail.com